หลอดไฟ/อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

Globe bulb halog Globe bulb halog

Globe bulb halog 125mm 42w e27 clear