ของใช้ ทุกชิ้นลดสูงสุด 30 %
Welcome Elsa beskow
สินค้าลดราคา ทุกหมวดหมู่
New Item

นโยบายรักษาความปลอดภัย

การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลส่วนบุคลที่ได้รับจากลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อสิ่งอื่นใด นอกจากการจัดส่งสินค้าและข้อมูลผลิตภัณฑ์

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

สินค้าของเรามีการตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตราฐานสูงสุด สินค้าทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบตั้งแต่ผลิตภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ จึงสามารถ รับประกันสินค้าคุณภาพสินค้า ตัวผลิตภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงิน หรือใบปะหน้าพัสดุไว้ทุกครั้ง เพื่อยืนยันในการรับประกันสินค้า

การรับสินค้าจากพนักงานขนส่ง หากกล่องสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายอย่างเห็นได้ชัด ให้ปฎิเสธการรับสินค้า จากพนักงานขนส่ง

 การรับประกันสินค้ากรณีสินค้า ชำรุด บกพร่องจากการผลิตรับประกันสินค้าภายในระยะเวลา 1 ปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนด)  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอยกเว้นการรับประกันสินค้าที่ไม่ได้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด เช่น การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผิดวิธี รอยขีดขวนจากการใช้งาน คราบสกปรก การแตกจากการใช้งาน การทำความสะอาดที่ผิดวิธี และการเสียหายจากธรรมชาติ โปรดใช้งานตามคำแนะนำการดูแล

ในกรณีสินค้าเกิดความเสียหายทางบริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาทดแทนได้บริษัทขอจัดหาสินค้าที่ใกล้เคียงในการใช้งานที่ได้มาตราฐานและราคาที่ทัดเทียมเหมาะสมทดแทนให้แก่ลูกค้า

ในกรณีขอเปลี่ยนสินค้าบริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยสินค้าจัดอยู่ในสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์ กล่องสินค้าบรรจุสินค้าภายในไม่ถูกฉีกขาดเสียหาย อุปกรณ์เสริม ป้ายสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุด

การรับประกันสินค้าบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเงื่อนไขครอบคลุมการสั่งชื้อผ่านออนไลน์ www.ของใช้ภายในบ้าน.com